Stambok för hundar: Detta bör du veta som blivande hundägare

Att besluta sig för att skaffa en hund är ett stort beslut som kräver noggrann övervägning. En av de viktigaste besluten du måste fatta är om du vill köpa en hund med stambok eller inte. En stambok kan ge dig mycket värdefull information om din nya fyrbenta vän, men vad innebär det egentligen och hur får en hund en stambok? I denna artikel kommer vi att dyka ner i ämnet stambok för hundar och hjälpa dig att förstå vad det betyder för dig som blivande hundägare.

Vad är en stambok?

En stambok, även känd som en stamtavla, är ett dokument som registrerar en hunds härstamning. Det ger detaljerad information om hundens förfäder, ofta flera generationer tillbaka. Detta dokument utfärdas av en erkänd stambokförande organisation, såsom Svenska Kennelklubben (SKK) i Sverige.

Fördelarna med att köpa en hund med stambok

Det finns flera fördelar med att köpa en hund med stambok:

 • Garanti för rasäktheten: En stambok bekräftar att hunden är en äkta representant för den aktuella rasen.
 • Hälsoinformation: Stambokförande organisationer har ofta krav på hälsokontroller och genetiska tester, vilket kan minska risken för ärftliga sjukdomar.
 • Möjlighet att delta i utställningar och tävlingar: En stambok gör det möjligt för din hund att delta i officiella hundutställningar och tävlingar.
 • Ökad kunskap om temperament och egenskaper: Genom att känna till hundens förfäder kan du få en bättre förståelse för dess förväntade temperament och egenskaper.

Hur får en hund en stambok?

Att få en stambok för en hund innebär flera steg som omfattar både uppfödarens och ägarens ansvar:

 • Registrering av kullen: Uppfödaren måste registrera kullen hos en erkänd stambokförande organisation. Detta innebär att båda föräldrarna till valparna är registrerade och uppfyller de nödvändiga hälsokraven.
 • Identifiering av valparna: Varje valp i kullen måste identifieras, vanligtvis genom ett mikrochip eller en tatuering.
 • Dokumentation av föräldrarnas hälsa: Föräldrarna måste ha genomgått nödvändiga hälsokontroller och genetiska tester för att säkerställa att de inte bär på ärftliga sjukdomar.
 • Fyll i ansökningsformulär: Uppfödaren fyller i ett ansökningsformulär som skickas till den stambokförande organisationen tillsammans med de nödvändiga dokumenten och avgifterna.
 • Utfärdande av stambok: När ansökan har godkänts utfärdar organisationen stamböcker för varje valp som innehåller detaljer om deras härstamning.

Ska du välja en hund med eller utan stambok?

När du står inför valet mellan en hund med eller utan stambok finns det flera faktorer att överväga:

 • Syfte med hunden: Om du planerar att delta i utställningar eller vill ha en avelshund är en stambok nödvändig. Om du bara vill ha en sällskapshund kan det vara mindre viktigt.
 • Hälsorisker: En stambok kan minska risken för ärftliga sjukdomar eftersom aveln ofta är mer kontrollerad.
 • Pris: Hundar med stambok är ofta dyrare än de utan, men det kan vara en investering i hälsa och kvalitet.
 • Rasrenhet: En stambok säkerställer att du får en hund som är en äkta representant för rasen med de förväntade egenskaperna och temperamentet.

Nackdelar med hundar utan stambok

Det kan också finnas vissa nackdelar med att köpa en hund utan stambok:

 • Osäkerhet kring härstamning: Utan en stambok kan du inte vara säker på att hunden är rasren eller vilka förfäder den har.
 • Bristande hälsoinformation: Utan dokumentation kan det finnas en högre risk för ärftliga sjukdomar och andra hälsoproblem.
 • Begränsade möjligheter för utställning och avel: Hundar utan stambok kan inte delta i officiella tävlingar eller användas för avel i erkända program.

Att välja en hund med stambok kan alltså ge dig många fördelar, inklusive garanti för rasäktheten, hälsoinformation och möjligheten att delta i utställningar. Processen för att få en stambok involverar flera steg och säkerställer att din hund har en dokumenterad härstamning. När du överväger om du ska köpa en hund med eller utan stambok är det viktigt att tänka på dina egna behov och önskemål som hundägare. Oavsett vad du väljer är det viktigaste att hitta en frisk och glad hund som passar in i din familj.

Scroll to Top